Zajezdnia Poznań / Poznań

Nazwa inwestycji:

Zespół zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym

Lokalizacja:

Poznań, ul. Gajowa

Inwestor:

REF Eastern Opportunities Sp. z o.o.

Zakres usług:

Zarządzanie Projektem, Kontrola Kosztów, Inspektorzy Nadzoru

Powierzchnia:

ok. 21 000 m2

AKTUALOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

POZOSTAŁE OBIEKTY