2019-10-21 | Echo React w Łodzi – aktualności z budowy!

Aktualnie prowadzone są prace montażowe przy zbrojeniu i betonowaniu słupów, stropów oraz ścian fundamentowych. APP-Projekt sprawuje nadzór inwestorski, zarządza BHP i koordynacją najemców oraz pełni kontrolę kosztów.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI