2019-01-08 | APP-Projekt S.A. - usługi

APP-Projekt S.A. oferuje swoim Klientom prowadzenie inwestycji od wyboru działki czy lokalizacji inwestycji, poprzez fazę koncepcyjną, projektowanie aż po prowadzenie inwestycji. Poznajcie bliżej nasze usługi.

Zarządzanie Projektem – to dzięki dobremu zarządzaniu projektem następuje dobór najlepszych członków zespołu projektowego i nadzoru. Z APP-Projekt S.A. masz pewność, że zakończysz realizację w wyznaczonym czasie i w ramach założonego budżetu.

Nadzór Inwestorski – jest to kontrola wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym a także prawnym. Ważnym elementem nadzoru inwestorskiego jest kontrola zgodności wykonanych prac z wytycznymi projektu, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy, a także kontrola finansowa inwestycji.

Facility Management – to proces zarządzania budową infrastruktury budynku w taki sposób, aby zoptymalizować szczegółowe wymagania danej działalności gospodarczej w kontekście udogodnień technicznych. Facility management rozpoczyna się w fazie projektowej budynku, ponieważ tylko wtedy infrastruktura budynku przygotowana od podstaw gwarantuje użycie nowoczesnych i wydajnych technologii.

Analizy Techniczne (raporty Due Diligence) –  mają na celu zgromadzenie jak największej ilości informacji o danym obiekcie lub gruncie czy działce, a następnie przeprowadzenie na ich podstawie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów technicznych jego funkcjonowania.  

Nadzór Bankowy – ta oferta skierowana jest do banków udzielających kredytów hipotecznych inwestorom realizującym swoje projekty na rynku nieruchomości. Usługa ta pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących stanu projektu oraz przebiegu finansowania inwestycji przez bank.

Projektowanie – wykonujemy projekty urbanistyczne, architektoniczne, wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. Dzięki nam masz pewność, że wszystkie niezbędne uzgodnienia formalno-prawne będą załatwione. W zakresie działalności naszej firmy leży również sporządzanie dokumentacji przetargowych oraz pełnienie nadzorów autorskich

Generalne Wykonawstwo – dzięki APP-Projekt S.A. zrealizujesz w całości roboty budowlane niezbędne do wykonania inwestycji. Gwarantujemy przy tym profesjonalne i efektywne przeprowadzenie procesu budowlanego.

Z APP-Projekt S.A. masz pewność, że Twoja inwestycja zostanie przeprowadzona przez wszystkie fazy budowy z gwarancją sukcesu!

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI