2015-11-30 | Stan zaawansowania Cedetu [Warszawa]

Przebudowa i rozbudowa Domu Towarowego SMYK z przeznaczeniem na funkcję usługowo-biurową.
Rozebrano budynki biurowca i pawilonu handlowego usytuowane na działce obok budynku DT SMYK. W fazie końcowej znajduje się wzmacniania ścian wykopu przy zastosowaniu gwoździ gruntowych. Na ukończeniu jest demontaż części konstrukcji budynku nie podlegających ochronie konserwatorskiej. W toku ostatnie przygotowania do realizacji ścian szczelinowych – przewidywane rozpoczęcie grudzień 2015.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI