2013-11-21 | Zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczęcia inwestycji przy ul. Tamka w Warszawie

Zawiadomienie dotyczy budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Tamka róg Kruczkowskiego w Warszawie.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI