2013-07-04 | Prace przygotowawcze Budynku biurowego z garażem podziemnym WOLA GATE w Warszawie

Trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru Generalnego Wykonawcy. Planowane rozpoczęcie prac na przełomie sierpnia i września 2013 roku.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI